KLUBBOMRÅDET

Kopparbergs Brukshundklubb och Ställdalens Aik delar på utrymmet på

Bergslagsvallen i Ställdalen och vi visar varandra hänsyn. 

 

 

Appellplan

Delas med Saik. Kurser och aktiviteter av dem båda klubbarna har förtur av planen.

 

Agilityplan

Agilityplan ligger nedanför appelplan och är på vintern en ishockeyrink. Här finns det även belysning för träning på hösten.

 

Klubbstugan

Klubbstugan delas med Saik och hundar får inte vistas i stugan. 

 

Förråd

Klubbens förråd ligger till vänster om appellplan och i det utrymmet längst in finns det  träningsredskap som medlemmar kan använda.

 

Parkering

Parkering sker inne på området bredvid utegymmet eller utanför på parkeringen. 

 

Elljuspår

Detta delas med allmänheten och självklart plockar vi upp efter våra hundar. (Detta gäller såklart på hela området)