TRÄNINGSCIRKLAR

Det finns många fördelar med att träna i grupp, dels kan man bolla idéer och så kan klubben få ett litet bidrag från Studiefrämjandet. Vill du och några du känner starta en träningcirkel? Tveka inte att höra av dig till nån i styrelsen som kan hjälpa er att komma igång!

Läs regler här till höger 

Kontakta styrelsen

Ladda ner listan här

Pågående träningscirklar

REGLER FÖR STUDIECIRKLAR

Det finns vissa grundregler för studiecirklar som är bra att känna till. Här kommer de i kort sammanfattning:

 

Studiecirkeln och cirkelledaren ska godkännas av Studiefrämjandet.

Alla deltagare måste vara 13 år eller äldre.

En studiecirkelträff måste ha minst tre deltagare, inklusive cirkelledaren.

En studiecirkel måste pågå minst nio studietimmar. En studietimme är 45 minuter.

Ni måste träffas minst tre gånger.

Cirkeln ska ha en dokumenterad plan för cirkelns genomförande och för det studiematerial som används.

CIRKELLISTAN

Cirkellistan är en närvarolista som ska fyllas i (digitalt eller på papper) vid varje cirkelträff. Efter cirkelns slut lämnas listan in till Studiefrämjandet. Cirkellistan är grunden för de bidrag som stat och kommun ger till studieförbunden. På cirkellistan ska alla deltagares namn och personnummer finnas med. Skälet till det är att staten vill försäkra sig om att det är verkliga personer som deltar.